Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
Druki i przepisy sportowe

Kalendarz imprez sportowych 2017

Klasyfikacja sportowa

Krajowy system rywalizacji sportowej PZŻ

Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych

Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ

Regulamin Zasady weryfikacji sprawności fizycznej kandydatów do klas o profilu żeglarskim w SMS

Regulamin powoływania kadr narodowych w żeglarstwie

Regulamin powoływania Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych

Regulamin Zasady wyłaniania i dofinansowywania reprezentacji PZŻ na mistrzostwa międzynarodowe w 2017 r.

Regulamin Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej

Załącznik nr 1 Konkurencje w żeglarstwie sportowym

Załącznik nr 2 Karta reprezentanta PZŻ

Załącznik nr 3 Karta praw i obowiązków marketingowych członka Kadry Narodowej PZŻ

Załącznik nr 4 Zasady rozmieszczenia logotypów na sprzęcie i stroju Kadry Narodowej PZŻ

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. przepisów antydopingowych

Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 Formularz dane identyfikacyjne osoby zgłoszonej do ubezpieczenia

Załącznik nr 8 Kryteria finansowe

Załącznik nr 9 Harmonogram planowanych działań

Załącznik nr 10 Plan po zmianach harmonogram planowanych działań

Załącznik nr 11 Program zgrupowanie specjalistyczne

Załącznik nr 12 Sprawozdanie zgrupowanie ogólnorozwojowe

Załącznik nr 13 regulamin zakupu, przychodu, przechowywania oraz wydawania sprzętu w PZŻ

Załącznik nr 14a Druk zgłaszania szkody

Załącznik nr 14b Oświadczenie dot. pokrycia kosztów leczenia

Załącznik nr 14 procedura konsultacji medycznych i badań specjalistycznych 2017

Załącznik nr 15 regulamin zakupu i wydawania odżywek oraz suplementów diety w PZŻ

Załącznik nr 16 Zestawienie rozchodu leków i odżywek

Regulamin zakupu, przychodu, przechowywania oraz wydawania sprzętu w PZŻ

Regulamin zakupu i wydawania odżywek

System szkolenia zawodowego w żeglarstwie /system , wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2016 r., z wyjątkiem zapisów dotyczących kwalifikacji zawodowych w szkoleniu na stopnie żeglarskie, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r./

Polskie Przepisy Antydopingowe

Regulamin OOM 2017