Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
Licencje

Licencja klubu sportowego w dyscyplinie żeglarstwo


Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubu sportowego w dyscyplinie żeglarstwo z dnia 10 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami.

Licencję klubu sportowego w dyscyplinie żeglarstwo może uzyskać klub, który jest członkiem zwyczajnym lub wspierającym Polskiego Związku Żeglarskiego.

W celu uzyskania licencji klubu sportowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o przyznanie licencji klubu sportowego w dyscyplinie żeglarstwo,
  • kserokopia odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia wypisu z innego rejestru/ewidencji potwierdzającego rejestrację klubu i wskazującego osoby upoważnione do działania w imieniu klubu,
  • kserokopia statutu lub regulaminu klubu,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji klubu sportowego.

Opłata:
Za wydanie licencji klubu sportowego pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem LICENCJA KLUBU SPORTOWEGO.

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.