Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
Licencje

Licencja trenera PZŻ


Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 9 czerwca 2015 r.

Licencję trenera PZŻ może otrzymać osoba, która:

  • jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub związku klasy będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ,
  • posiada jedną z następujących kwalifikacji zawodowych w sporcie w dyscyplinie żeglarstwo:
  • trener klasy drugiej,
  • trener klasy pierwszej,
  • trener klasy mistrzowskiej,
  • instruktor sportu w dyscyplinie żeglarstwo,
  • instruktor sportu w dziedzinie żeglarstwo deskowe,
  • instruktor sportu w dziedzinie żeglarstwo lodowe /uzyskaną do dn. 31.12.2010 r./,

nadaną przez Polski Związek Żeglarski, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub akademie wychowania fizycznego, z którymi Polski Związek Żeglarski podpisał porozumienie w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie.

W celu uzyskania licencji trenera PZŻ lub dokonania zmian w danych zawartych w licencji należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o przyznanie licencji trenera PZŻ,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji zawodnika PZŻ lub zmianę danych w licencji.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Licencja trenera”.

Opłata:
Za wydanie licencji trenera PZŻ lub zmianę danych w licencji pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem IMIĘ NAZWISKO, NR LICENCJI.

Termin załatwiania sprawy:
Licencje trenera PZŻ są nadawane przez Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. W celu uzyskania informacji w sprawie terminów posiedzeń Zarządu PZŻ prosimy o kontakt z Biurem PZŻ.