Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, zwaną dalej polityką, która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.pya.org.pl. 

Właścicielem serwisu jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie /03-901/, przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081118, posiadającym REGON 007014979, NIP 521-118-43-99 zwany danej PZŻ.

Korzystając z serwisu, wyrażacie Państwo zgodę na przyjęcie zasad niniejszej Polityki.

II. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej zgody lub zgód i wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 

Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na specjalnym serwerze, zapewniającym właściwą ochronę.

Przypominamy, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

III. Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Procedurę przetwarzanie posiadanych danych osobowych możemy powierzyć innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z  art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

IV. Pliki cookie

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszego serwisu oraz zapewnienia działania niektórych funkcji strony internetowej używamy plików cookies (tzw. ciasteczka). "Ciasteczko" to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. „Ciasteczek” używamy m. in w celu monitorowania sposobu korzystania z serwisu przez  użytkowników i ewentualnego wprowadzania w serwisie modyfikacji dla lepszego i sprawniejszego jego funkcjonowania.

Możecie Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym uniemożliwi poprawne działanie niektórych dostępnych opcji naszego serwisu.

Nie odpowiadamy za stosowanie plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym serwisie.

V. Bezpieczeństwo danych

Strony w ramach serwisu, dostęp do których wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

VI. Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach analizy statystycznej.

VII. Łącza do innych stron internetowych

Na stronach naszego serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.

VIII. Pytania i kontakt

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub Polityki prywatności to prosimy o kontakt pod adresem pyabiuro@pya.org.pl.