Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
sailing
Patenty

Wymiana patentu żeglarskiego


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

W celu wymiany patentu żeglarskiego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o wymianę patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • oryginał patentu żeglarskiego lub kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez właściwy okręgowy związek żeglarski lub notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie nowego patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła
50 zł
Uczeń/student
25 zł *

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.