Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
Sailing AndroidSailing Ios
Zasady korzystania z serwisu internetowego Sailing.org.pl

Zasady korzystania z serwisu internetowego Sailing.org.pl

Serwis Sailing.org.pl podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

1. Wydawcą serwisu internetowego Sailing.org.pl jest MNT Media Sp. z o.o. ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin ("Wydawca"),

2. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Zarówno cały serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z serwisu internetowego Sailing.org.pl", zabronione jest w szczególności: a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach serwisu internetowego, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy, c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Mogą Państwo korzystać z serwisu internetowego Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisu internetowego.

5. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisu internetowego materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie internetowym Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu internetowego Wydawcy, prosimy o kontakt na adres info@sailing.org.pl.

7. O ile co innego nie wynika z poszczególnych usług udostępnianych przez Wydawcę w obrębie wydawanego przez niego serwisu internetowego (np. w zakresie udostępniania archiwum materiałów tekstowych Wydawcy), treści udostępniane są Państwu nieodpłatnie. Możemy udostępniać Państwu treści ze względu na współpracę z naszymi klientami - reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są na stronach naszego serwisu internetowego. Bez prezentowania Państwu reklam nie moglibyśmy finansować działalności naszej redakcji, a tym samym nie moglibyśmy Państwu udostępniać wysokiej jakości treści składających się na zawartość serwisu internetowego Wydawcy. Ze względu na powyższe, udostępnianie przez Wydawcę treści na stronach wydawanego przez niego serwisu  internetowego, wiąże się z uprawnieniem Wydawcy do prezentowania Państwu reklam. 

8. Niniejsze "Zasady korzystania z serwisu internetowego Sailing.org.pl" nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego Wydawcy.